De Damherten zijn ontstaan uit een Voorburgse scoutinggroep. De officiële oprichtingsdatum is 12 juni 1965; op die middag traden 12 welpen, die woonachtig waren in Leidschendam maar lid waren van de Waingoengagroep in Voorburg uit de horde. Zij kregen een nieuwe groepsdas om en vormden zo het begin van de nieuwe scouting groep met vestigingsplaats Leidschendam.

Deze welpen horde hield haar eerste bijeenkomsten in een garage, van de fam. Van Hout aan de Pr. Marijkelaan, onder leiding van Akela mvr. Pitlo, later mvr Haket.

De eerste hopman, Dhr. M. van Noppen kon eind '65 beginnen met de verkennersgroep (troep). In de tussentijd had het bestuur met de gemeente overleg gehad en kon er uitgeweken worden naar een echt clubhuis; één van de lokalen van de oude school, hoek kon. Julianaweg en de st. Willibrordusstraat.

Vanaf 1969 werd er gestart met de echte zomerkampen. De welpen naar Zeist (padvinderslaantje) en de verkenners naar Soestduinen. In november 1971 werd de stichting tot behartiging der belangen van de “Damherten-groep” te Leidschendam opgericht.

De groep groeide gestaag, want toen we ons clubhuis (1971) moesten verlaten omdat de gemeente het gehele complex ging verhuren aan jeugdsoos “De Sater”, hadden wij een welpen horde met vier nesten van 6welpen (akela Ineke Halverhout) en een troep met drie patrouilles van 6 verkenners (hopman Peter van der Zwan).

Ons nieuwe domein aan de Nieuwstraat bestond uit twee lokalen in een noodschooltje. (Akela Inge Schoeman, hopman Peter van de Zwan) Welk weer in gebruik werd genomen (1975) als school omdat de Tol en De oude Bleijk voor bevolkingsuitbreiding zorgden. (akela Rob Manintveld, hopman René Alkema)Terwijl wij een jaartje konden intrekken bij onze buren in Voorburg (de Movertrogroep, gilde) werd er niet stilgezeten bij het bestuur en een aantal ouders. In een ijltempo werd een directiekeet op de gemeentewerf afgebroken om daarna op de locatie van ons huidige clubhuis weer opgebouwd te worden. Eindelijk hadden we in 1976 een eigen clubhuis. (akela Rob Manintveld, hopman Johan Wempe) Een tijdelijke opvang van het meisjes gilde van de Movertro groep, opgeheven in 1978 leidde uiteindelijk tot het gemengd gaan draaien bij de Damherten. Ook werd het clubhuis uitgebreid met een spellokaal van 5x13 meter. Daardoor groeide de horde uit tot 30 welpen en de troep tot 20 verkenners. In 1988 gingen we uitbreiden met een rowangroep (later explorers) en september 1989 kwamen de aller jongsten “de Bevers” er bij. (beverleidster Mary Speelman).

Tijdens de gemeente actie “Leidschoondam” (1989) konden we de wethouder laten zien dat de vloer en de wanden van het clubhuis aardig aan het rotten waren. Gelukkig was de gemeente eigenaar van het pand waardoor zij de verplichting hadden het e.a. op te knappen.

Dit leidde tot de bouw van het huidige clubhuis. We moesten voor een jaartje even uit logeren bij de Maarten en Hildegard groep in Voorburg maar in september 1990 konden we weer naar ons eigen plekje. Stil zitten konden we niet zodat we in 1994 een stukje gingen uitbreiden met de bouw van het palenhok. (Beverleidster Ank van Veen, Akela Chris Leurs, Hopman Leo Speelman).

In 2008 werd met een herstructureringsproject van Scouting Nederland, De Vereniging “de Damherten” notarieel vastgelegd en ook de stichting kreeg te maken met een statutenwijziging. In 2010 kondigde de gemeente grootscheepse bezuinigingen aan op haar subsidie beleid. Dit leidde er toe dat wij in goed overleg met de gemeente konden over gaan tot de aankoop van ons clubhuis, welk in december 2012 bevestigd werd met het tekenen van de koopakte.

Dat het goed gaat met de groep blijkt wel uit het feit dat we nu 6 speltakken hebben: Bevers, Welpen, Verkenners, Explorers, Roverscouts en Stam. Daarnaast beschikken we over een actief kader, groepsbestuur-en stichtingsbestuur, een grote groep enthousiaste ouders waarop wij indien noodzakelijk een beroep kunnen doen.

Voorzitter stichtingsbestuur Rob Manintveld.

Wie is online

We have 59 guests and no members online